Aksaray Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Fakülte Kurulu

FAKÜLTE  KURULU ÜYELERİ
 Başkan  Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ
 Üye  Doç. Dr. Çalık Veli KOÇAK (Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanı)
 Üye  Doç. Dr. Serkan PANCAR (Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı)
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Şenay KARAKUŞ UYSAL (Spor Yönetciliği Bölüm Başkanı)
Üye Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ
Üye Prof. Dr. Tarık SEVİNDİ
Üye Prof. Dr. Melih Nuri SALMAN
Üye Doç. Dr. Hüsnü BİLİR
Üye Doç. Dr. Çalık Veli KOÇAK
Üye Dr. Öğr. Üyesi Hamza BUDAK
 Raportör (Fakülte Sekreteri) Talat ECE